През 2001 г. Кейси Рийс и Бенджамин Фрай стартират проекта Processing, чиято цел е да дадат възможност на непрограмисти да визуалзират граафики на екран бързо и лесно. Той вдъхновява други подобни проекти, като един от тях е проектът „Уайринг“ (на английски: Wiring – в буквален превод: електрическа инсталация), насочен към потребители като художници, дизайнери и други хора с различно от техническото образование. Негов автор е колумбийския студент Ернандо Бараган (на испански: Hernando Barragán), който през 2003 г. прилага принципите на Processing, за да създаде платформа за изработване на електронни прототипи, състояща се от програмен език, интегрирана среда за разработка и едноплатков микроконтролер. За разлика от Processing, ориентиран към визуалните изкуства, „Уайринг“ е проектиран да увлича хората към електрониката. Тази платка е предшественик на Ардуино.

Ардуино е свързан с Висшето училище за интерактивен дизайн в Иврея, Италия (Interaction Design Institute Ivrea), в което обучението се фокусира върху човешкото взаимодействие с цифровите продукти и системи и тяхното обратно въздействие върху потребителите. През 2005 г. група студенти създава проект на име „Arduino“, подобен на „Уайринг“. Името идва от бар, наречен на свой ред на маркграф и крал Ардуин от Иврея, където част от основателите обичали да се събират. Други имена на проекта са Margrave of Ivrea и King of Italy.