Home » Articles » Лекции

Роботика 1.0 Begins

1. Анонсирахме основните цели на клуба.

    - Идеята е да се събере група от хора, която има познания в тази сфера или иска да започне да се занимава с подобен вид хоби. Ще подготвим някакви проекти. Ще се избере някой от тях и ще се научим какво ни е нужно за направата му и как ще програмираме. Избрахме Useless Machine (натискаш копче, кутията се отваря, излиза един палец и бута копчето обратно)

2. Представихме една I/O платка (входно/изходна) Arduino.
    -Тя е с отворен код, програмира се в зависимост от целите, които трябва да изпълнява, на C++.
    - Към нея могат да се свържат различни компоненти:
        > светодиоди
        > сензори (натиск, налягане, близост, дъжд, влага, инфрачервени, температура и т.н.)
        > дисплеи
        > мотори
        > разширителни платки (управляващи shield-ове)

Хубаво е към една такава I/O платка да има бредборд (breadboard). Какво е бредборд? Breadboard (Бредборд) се използва за създаване на прототипи, позволява бързо изграждане на временни схеми без запояване. Съединяването на елементите става чрез поставяне в гнездата на едножилни свързващи проводници (джъмпери).  

3. Разгледахме различните видове Arduino, както и разновидностите му.
    - Uno
    - Mega 2560
    - Mega ADK
    - LilyPad
    - Pro
    - Mini
    - Nano
    - Leonardo
    - и още...
    
Ще използваме собствени ресурси за проектите, които ще правим, понеже групата не е голяма. Ако все пак някой има желание да си закупи своя платка, за да си разработва собствени проекти вкъщи, може да си закупи от посочения линк. Препоръчваме Arduino UNO R3 Кит, защото съдържа всички необходими материали за бърз скок в средата.

4. Стъпихме в програмирането
    - Съществува улеснена среда за програмиране, където написаният на С++ код се компилира и изпраща по сериен порт директно към нашата I/O платка.
    - Arduino IDE съществува за Windows (All); Linux (All) или за Mac OS X (10.7 Lion or newer)
- Първата програма, която написахме се казва Blink. Тя включва LED за секунда и го изключва за секунда, постоянно.

//начало на програмата


// На Pin 9 се намира нашето LED.
// задаваме му име:
int led = 9;

// setup функцията се изпълнява веднъж, когато включим платката в захранване
// или когато натиснем reset бутона
void setup() {                
  // инициализираме дигиталния пин, като изходен.
  pinMode(led, OUTPUT);     
}

// loop функцията се повтаря непрекъснато:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // tвключва LED (подаваме му волтаж)
  delay(1000);               // изчакваме за секунда (1000 ms = 1 s)
  digitalWrite(led, LOW);    // изключваме волтажа, като го правим LOW
  delay(1000);               // изчакваме секунда
}


// край на програмата

 

Category: Лекции | Added by: MilenTsolov (2016-02-05)
Views: 526 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar