Home » Articles » Лекции

Basic Functions

pinMode()

Задава функция на конкретен пин.

Синтаксис:
pinMode(пин, вид);

Вида на пина може да бъде INPUT; INPUT_PULLUP или OUTPUT.

Пример:
pinMode(13, OUTPUT);

 

 

digitalWrite()

Стойност HIGH или LOW на даден пин

Синтаксис:
digitalWrite(пин, стойност);

Пример:
digitalWrite(13, HIGH);

 

 

analogWrite()

Използва се за задаване на яркост на LED или за скорост на мотор.

Синтаксис:
analogWrite(пин, стойност);

Стойността варира от 0 (изключено) до 255 (включено).
Пример:
analogWrite(9, 255);

 

 


digitalRead()

Чете от зададения пин. Например бутон.

Синтаксис:
digitalRead(пин);

Пример:
digitalRead(9);

Връща като стойност HIGH или LOW.

 


analogRead()

Чете от зададения пин. Например потенциометър.
 
Синтаксис:
analogRead(пин);

Пример:
analogRead(9);

Връща стойности от 0 до 255.

Category: Лекции | Added by: MilenTsolov (2016-02-19)
Views: 378 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar