Home » Articles » Лекции

Basic Components

Basic Components

1. Breadboard
    В предишното занятие дефинирахме бредборд. Пластмасова платка, имаща за цел да улесни потребителя при съсдаване на времени схеми без запойване. Този път показахме схемата, по която е разработен бредборда.


  Двата крайни модула са единични. Тоест лентите + и – от двете страни вървят вертикално.
  А самите редове са индивидуални, като от „a” до „е“ реда е цял. От „f“ до „g“ друг ред. Като бързо могат да се осъществяват връзките между тях.

2. Бутон
    

Това са двата начина на свързване на бутон към Ардуино.
Схемата вляво показва най-често използвания начин. Трябва ни обаче резистор 10k. Преди да свържем висчко, трябва да разберем как работи този бутон.
Има 4 крачета. Когато бутонът е натиснат се затварят веригите: 1 и 3;  2 и 4;  1 и 4;  3 и 2.
Съществуват два нвида връзки: pull-up (слуша за low, когато е натиснат) и pull-down (слуша за high, когато е натиснат).
Обърнете внимание къде се свързва резистора.

И така. Кодът в случая е много прост. Нека междувременно си прикрепим LED към пин 13 и GND.


const int buttonPin = 2; //бутона ни е на 2 пин
const int ledPin =  13; //LED е на 13 пин
int buttonState = 0; //първоначално бутона ни не е натиснат
 
void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  //казваме, че LED на пин 13 е изход
    pinMode(buttonPin, INPUT); //казваме, че путона на пин 2 е вход
}

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin); //четем от бутона
  if (buttonState == HIGH) //ако минава ток HIGH
{    
digitalWrite(ledPin, HIGH); //даваме на LED да волтаж и той светва
}
else //ако е LOW
{    
digitalWrite(ledPin, LOW); //LED не свети
}
}

 

Схемата вдясно пък показва начин на свързване на бутон, в случай, когато използваме комуиникации през сериен порт. Но това ще го разгледаме в следващите занятия.


3. Потенциометър
    Дефиниция: вид резистор, който може да променя     съпротивлението.
    Изводи: 3 броя: (с въртящата се част към вас) Отляво надясно както следва: GND / OUT / Vcc


Регулиране на яркостта на LED

int potIn = 0;         //средния пин на потенциометърът отива в аналогов порт А0
int ledPin = 12;     //LED свързан към пин 12
int potVal = 0;    // първоначална стойност на потенциометърът - 0
void setup() {
pinMode(12,OUTPUT); // пин 12 изходящ
}
void loop() {
potVal = analogRead(potIn); // променливата получава стойност равна на изменението на съпротивлението
for (int brightness = potVal; brightness <= 200; brightness+=5)
{// настройваме яркостта
analogWrite(ledPin, brightness);    //и казваме на LED каква яркост да приеме
}
}

 

Category: Лекции | Added by: MilenTsolov (2016-02-12)
Views: 386 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar